Zabiegi rekonstrukcyjne i onkoplastyczne w leczeniu raka piersi | 17-19 października 2019

Program

Czwartek, 17 października 2019 - Warsztaty z biopsji wspomaganej próżnią pod kontrolą USG (organizacja z firmą BARD)
Aktualnie wszystkie miejsca zarezewowane
 9:00 - 10:00

Część wykładowa:

1. Dr n. med. Piotr Nowaczyk - Diagnostyka inwazyjna gruczołu piersiowego - rodzaje i wskazania do biopsji.

2. Dr n. med. Beata Adamczyk - Biopsja wspomagana próżnią pod kontrolą usg - technika i przebieg procedury.

 10:00 - 15:00 Część praktyczna - przewidziane pokazowe biopsje oraz warsztaty na modelach (uczestnicy podzieleni na 2 grupy, zajęcia rotacyjne)
Czwartek, 17 października 2019
 17:30 - 20:00 Planowanie zabiegów z transmisją na żywo i komentarzem oraz możliwością dyskusji
Piątek, 18 października 2019
8:15 - 8:30

Otwarcie warsztatów i przywitanie uczestników:

- Dyrektor Wielkopolskiego Centrum Onkologii, prof. dr hab. n. med. Julian Malicki

- Ordynator Oddziału Chirurgii Chorób Piersi WCO, dr n. med. Janusz Wasiewicz

 8:30 - 09:30

Wykłady:

1. Dr n. med. Marek Budner: Mastektomia podskórna z rekonstrukcją "old fashion" - bez siatki czy "new fashion" - z siatką.

2. Dr Przemysław Jasnowski: Mastektomia podskórna z rekonstrukcją prepektoralną z użyciem siatki biolgicznej czy syntetycznej.

09:30 - 17:30

Zabiegi - transmisja na żywo z sali operacyjnej z komentarzem oraz możliwością dyskusji z operatorem:

 

Sala nr 2

1. Pacjentka lat 22, nosicielka mutacji genu BRCA 1.

Planowany zabieg: Obustronna podskórna mastektomia redukująca ryzyko z zaoszczędzeniem kompleksów otoczkowo-brodawkowych (piersi tubularne). Obustronna rekonstrukcja jednoczasowa z prepektoralnym położeniem implantów (Motiva RSF-425+ 425 cc) oraz wykorzystaniem matrycy kolagenowej z pericardium wołowego (Veritas firmy Baxter).

 2. Pacjentka lat 51, z rakiem piersi prawej cT2N1M0.

Planowany zabieg: Mastektomia z redukcją skóry (m. Nava). Rekonstrukcja jednoczasowa z założeniem implantu ostatecznego (Mentor CPG 312 515 cc / CPG 313 545 cc / CPG 312 570 cc / CPG 313 605 cc). Przeszczep kompleksu otoczkowo-brodawkowego. Limfadenektomia pachowa prawostronna z ARM (axillary reversee mapping). Opatrunek podciśnieniowy PICO.

3. Pacjentka z mutacją genu BRCA 1. Stan po obustronnej mastektomii podskórnej z okołootoczkową redukcją skóry (w piersi prawej rak). Stan po korekcji piersi. Obecny rippling.

Planowany zabieg: Liposukcja. Lipomodeling. 

 

Sala nr 3

1. Pacjentka lat 28, nosicielka mutacji genu BRCA 1

Planowany zabieg: Obustronna podskórna mastektomia redukująca ryzyko z zaoszczędzeniem kompleksów otoczkowo-brodawkowych. Obustronna rekonstrukcja jednoczasowa z prepektoralnym położeniem implantów (Motiva RSF-500+ 500 cc / RSC-650+ 650 cc) oraz wykorzystaniem matrycy kolagenowej z pericardium wołowego (Veritas firmy Baxter).

2. Pacjentka lat 35, stan po leczeniu oszczędzającym piersi lewej z powodu raka z chemio- i radioterapią. Po leczeniu wykryta mutacja genu BRCA 1. W 2018 roku rak piersi prawej – chemioterapia oraz mastektomia z redukcją skóry i jednoczasową rekonstrukcją implantem.

Planowany zabieg: Mastektomia lewostronna redukująca ryzyko z zaoszczędzeniem kompleksu otoczkowo-brodawkowego (stan po leczeniu oszczędzającym z radioterapią). Rekonstrukcja jednoczasowa z założeniem implantu ostatecznego (Motiva ASMF-48Q 365 cc / ASMF-50Q 415 cc / RSF-425+ 425 cc) oraz wykorzystaniem kieszeni z siatki całkowicie wchłanialnej (Serasynth Pocket firmy Serag-Wiessner).
10:00 - 10:30 Przerwa kawowa - w trakcie przekazu na żywo z sali operacyjnej
13:30 - 14:00 Lunch - w trakcie przekazu na żywo z sali operacyjnej
19:00 Podsumowanie pierwszego dnia warsztatów, kolacja.
Sobota, 19 października 2019
 8:30 - 9:30

Wykłady:

1. Prof. dr hab. n. med. Rafał Matkowski: Postępowanie chirurgiczne u pacjentek po chemioterapii neoadjuwantowej.

2. Dr n. med. Piotr Nowaczyk: BIA-ALCL - czy to realny problem kliniczny? Stan wiedzy na dzień dzisiejszy.

3. Dr Katarzyna Pater-Listwan: Zastosowanie opatrunków podciśnieniowych w chirurgii piersi.

9:30 - 14:00

Zabiegi - zabiegi naprawcze, transmisja na żywo z sali operacyjnej z komentarzem oraz możliwością dyskusji z operatorem:

 

Sala nr 2

1. Pacjentka lat 46, stan po mastektomii z redukcją skóry (m. Nava plus siatka TiLoop Bra), następowej korekcji i podszyciu zerwanego mięśnia piersiowego większego. Stan po lipomodelingu. Aktualnie animacja, obniżenie fałdu podpiersiowego, dysproporcja objętości kieszeni w stosunku do wielkości implantu.

Planowany zabieg: Konwersja implantu do pozycji prepektoralnej z rekonstrukcją fałdu podpiersiowego, wymianą implantu na większy (Motiva ASMF-54Q 525 cc / ASMC-62Q 555 cc) oraz wykorzystaniem kieszeni z siatki całkowicie wchłanialnej (Serasynth Pocket firmy Serag-Wiessner).

2. Pacjentka lat 53, stan po leczeniu raka piersi lewej. Wykonano leczenie oszczędzającej - inverted-T z kompleksem otoczkowo-brodawkowym na szypule górnej, a także limfadenektomię pachową. Następnie leczenie uzupełniające – chemioterapia, radioterapia oraz hormonoterapia. W trakcie radioterapii ropień w loży guza, powikłany przetoką (gronkowiec), zaopatrzony postępowaniem miejscowym. Aktualnie w piersi operowanej zmiany pooperacyjne – zwłóknienie oraz martwica tłuszczowa ze zwapnieniami, klinicznie blizna od powięzi m. piersiowego do skóry, zaciągająca i deformująca pierś oraz kompleks otoczkowo-brodawkowy.

Planowany zabieg: Zabieg naprawczy - operacja re-redukcji piersi z przeszczepem kompleksu otoczkowo-brodawkowego. Opatrunek podciśnieniowy PICO.
10:00 - 10:30 Przerwa kawowa - w trakcie przekazu na żywo z sali operacyjnej
14:00 Podsumowanie i zakończenie warsztatów

 

Pobierz program