Zabiegi rekonstrukcyjne i onkoplastyczne w leczeniu raka piersi | 17-19 października 2019

Opłaty

Koszt uczestnictwa w Warsztatach wynosi 250 zł.

Wpłat można dokonywać przelewem na konto, z dopiskiem "Opłata za Warszaty - Pierś 2019":

08 1600 1462 1833 5288 9000 0001

Wielkopolskie Centrum Onkologii
Adres: Garbary 15, 61-866 Poznań,
NIP: 778-13-42-057